Mondi SCP

3D světelné písmo na výrobní věži v Ružomberku.