Velkoplošná reklama - Rezidencia hron Zvolen

Výroba a montáž velkoplošného banneru s rozměry 5000 x 20 000 mm - Europa SC Zvolen.