Výroba a montáž reklamy Stavby mostů Slovakia

Výroba a montáž světelné reklamy pro společnost Stavby mostov Slovakia.