Mafi - kancelářský psík

Krupina - 2010

Naša strašne strážna služba :)