Software

Součástí každého LED displeje ovládaného přes počítač je speciální software na míru.

RGB MonoStudio je program, který byl navržen na ovládání monochromatických displejů. Hlavní funkcí programu je vytvářet textové nebo obrázkové animace prostřednictvím široké škály grafických efektů a přechodů.


Program umožňuje vytvářet animace s použitím dostupných informací jako jsou datum, čas a teplota. Pro maximální pohodlí a přehled, RGB MonoStudio generuje náhledy vytvořených animací, díky čemuž je možné vytvářet projekty bez nutnosti několikanásobného testování prostřednictvím LED panelu. Program obsahuje sadu nastavení, které je třeba nakonfigurovat pro správné zobrazení animace na LED displeji. Je třeba nastavit velikost displeje, stupeň jasu (4 úrovně), nastavit zobrazovaný obsah a animace. Program je velmi intuitivní a dokáže pracovat se všemi běžnými formáty jako jsou JPG a BMP. Na tvorbu animací můžete využít i externí software, jako například Adobe Flash a následně importovat do programu RGB MonoStudio, který vygeneruje JPEG sekvence a vytvoří z nich animaci.

Hlavní funkce programu:

 • vytváření a upravování projektů rozdělených do spotů (animací) pro usnadnění provádění pozdějších změn 
 • možnost nastavení jasu LED displeje v závislosti ode dne v týdnu nebo například podle ročních období 
 • velmi jednoduché vytváření textu a grafických animací
 • importování a zpracování animací vytvořených v jiných programech
 • různé druhy přechodů: automatické (cyklicky se měnící), manuální (změna animace na základě příkazu) a 24-hodinové (změna animace LED displeje podle předem nastaveného času)
 • možnost vytvářet animace pomocí 12 velmi efektních předdefinovaných přechodů s možností náhledu výsledné animace
 • přidávání speciálních sekvencí do animace, které zobrazují parametry jako jsou čas, datum a teplota (možnost nastavení polohy informací na displeji, velikost písma a pozadí)
 • cena programu je zahrnuta v ceně daného LED displeje

Program RGB LedPlayer je navržen tak aby spolupracoval s barevnými LED video obrazovkami.


Program zobrazuje na LED displeji animace vytvořené v programech jako jsou: Adobe Flash, Adobe Premiere atp. Přehrávání probíhá s plnou podporou Windows media player, Quick time, Media flash player. Program podporuje následující formáty: * .avi, * .mpg, * .swf, * .bmp, a jiné podobné.

Další funkce programu:

 • nastavení jasu na každou hodinu individuálně
 • automatické přehrávání animace při spuštění programu
 • automatické spuštění Windows media player s výchozím playlistem

Díky těmto funkcím lze nastavit automatické funkce programu tak, aby zanikla nutnost dalšího ovládání a veškerý obsah se přehrává automaticky.

RGB ColorStudio je nástroj určený pro komunikaci s grafickými barevnými LED displeji. Základními funkcemi programu je vytváření a editování animací tak i samotná komunikace s LED displeji.

Hlavní funkce programu:

 • vytváření a upravování projektů rozdělených do spotů (animací) pro usnadnění provádění pozdějších úprav
 • možnost nastavení jasu LED displeje v závislosti ode dne v týdnu nebo například podle ročních období
 • velmi jednoduché vytváření textu a grafických animací
 • importování a zpracování animací vytvořených v jiných programech
 • různé druhy přechodů: automatické (cyklicky se měnící), manuální (změna animace na základě příkazu) a 24-hodinové (změna animace LED displeje podle předem nastaveného času)
 • možnost vytvářet animace pomocí 12 velmi efektních předefinovaných přechodů s možností náhledu výsledné animace
 • přidávání speciálních sekvencí do animace, které zobrazují parametry jako jsou čas, datum a teplota (možnost nastavení polohy informací na displeji, velikost písma a pozadí)
 • cena programu je zahrnuta v ceně daného LED displeje

Správa displejů:

 • mazání, výměna, změna pořadí animací zobrazovaných na displeji
 • změna typu implementovaných projektů
 • nastavení aktuálního času a datumu
 • ovládání více displejů najednou

Doplňkové funkce programu:

 • přidávání obrázků s výchozí barvou zobrazovanou jako transparentní kanál
 • provádění změn v jednotlivých obrázcích, ve vybrané skupině obrázků, nebo ve všech obrázcích najednou
 • vytvoření nové animace pomocí starší animace nebo z vybraných obrázků
 • nastavení libovolného časování jednotlivých obrázků
 • nastavení korekce gamma, jasu a kontrastu
 • vytváření vlastních grafických filtrů

Software pro průmyslové LED obrazovky:

V případě komplexnějšího industriálního řešení je možné sestavit software na míru dle požadavků zákazníka.

RGB Pylon software byl navržen pro nastavování cen různých druhů produktů (především pro využití na čerpacích stanicích). Program umožňuje měnit cenu šesti produktů, přičemž jedna cena může být sestavena maximálně ze šesti číslic a jedné čárky. Cena se zobrazuje na obou stranách pylonu. Úroveň jasu displeje lze nastavit ručně (přímo v programu) nebo může být nastaven automaticky podle momentálních světelných podmínek (za pomoci integrovaného senzoru intenzity světla).

Nevíte jaký typ LED panelu je pro Vás nejvhodnější?

Mé jméno je Michal Lipjansky a právě pro takové situace jsem k dispozici na telefonním čísle +420 702 179 671, kde Vám poradím okamžitě. Samozřejmě můžete využít i elektronickou poštu led@vyrobasvetelnereklamy.cz