DM drogerie

Pro společnost DM zajišťujeme kompletní vybavení světelnou i nesvětelnou reklamou – ať už se jedná o světelné boxy – bannerové nebo s plexi sklem, reklamní výstrče, 3D světelné nápisy a loga, nesvětelná reklama, reklamní tisk – reklamní polepy, plakáty a další.

Světelná reklama – boxy s LED osvětlením

Podle umístění a velikosti předmětné reklamy jsme pro pobočky společnosti DM drogerie vyráběly a montovaly rozličné typy reklamních boxů – ať už se jednalo o rozměrné bannerové světelné boxy na fasádu nebo reklamní boxy umístěné na střechách a pylonech. Reklamní boxy jsou dobře viditelné ve dne i v noci, obvyklé umístění je na fasádě budovy, nad vchodem do provozu.

Reklamní světelné výstrče – oboustranný reklamní box

Často používaným typem světelné reklamy do exteriéru jsou také reklamní výstrče – oboustranné světelné boxy s logem firmy. Podle designu, účelu a umístění jsou to buď reklamní boxy s plexi sklem nebo s bannerem na frontální části. Kotvené do fasády jsou buď přímo s využitím různých typů konstrukce – z boku nebo na vrchní straně boxu. Takto umístěná reklama je dobře viditelná pro zákazníka přicházejícího z boční strany prodejny, a to z obou stran.

Reklamní 3D nápisy a loga

Výrazným a estetickým prvkem jsou i 3D světelná nebo nesvětelná loga v různých designech – ať už se jedná o nesvětelné logo z kompozitního materiálu, světelná 3D písmena s LED osvětlením nebo loga na deskovém podkladu či hliníkové konstrukci. Tento typ reklamy je vhodný do interiéru i do exteriéru.

Interiérová reklama, reklamní tisk

Pro retailové provozovny dokážeme zajistit kompletní reklamní vybavení. Většinou se jedná o reklamní polepy výkladů a jiných částí provozoven – např. nálepky. reklamní polepy umístěné na pultech ve formě firemního loga nebo různých dekoračních polepů.

Zajišťujeme také reklamní nápisy ve formě 3D LED reklamy, reklamní vlajky, vstupní brány a portály nebo reklamní a akční plakáty.

Jednotný design provozů a sladěné reklamní prvky dodávají každé pobočce a provozu vysoce profesionální image.

Prohlédněte si i další podobné reference