Ochrana osobních údajů a cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děláme všechno proto, aby jste se u Nás cítili bezpečně prohlašujeme, že jsme přijali všechny vhodné technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou na našich serverech šifrované.

Provozovatel

Správce osobních údajů RAVAFOL CZ, s.r.o., IČO: 06154069,se sídlem Hlavní 227, 250 82 Tuklaty, v obchodním rejstříku zapsal 01.06.2017, (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.ravafol.cz (dále jen „internetové stránky“).

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

Zpracovávané údaje

Žádosti, cenové nabídky a poptávky z webových formulářů

 • Jméno a Příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Newsletter

 • E-mail

Jaké typy osobních údajů sbíráme a na co je potřebujeme (platí pro e-shop)

Přihlášení na webstránku

 • E-mail
 • Heslo

Registrace a nákup na webstránce

 • Jméno a Příjmení
 • Adresa dodání
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Fakturace a ekonomické záležitosti

 • Obchodní název
 • Fakturační adresa
 • IČO
 • DIČ
 
 

Newsletter

Můžete se přihlásit k odběru newsletterů poskytnutím osobních údajů a tím vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním na tyto marketingové účely (informace o akcích, novinkách, výprodeje, nebo soutěže). Pro odhlášení se z odběru newslettera můžete kdykoliv požádat prostřednictvím emailu.

 

Přenos údajů do třetích krajin

Provozovatel nemá v úmyslu odevzdávat údaje do třetích krajin (do krajiny mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

 

Zabezpečení osobních údajů

Aby byli vaše osobní údaje u nás chráněné, vykonali jsme přiměřené technické, bezpečnostní a organizační opatření v souladu s požadavky a nařízeními platné legislativy. Všechny vaše osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečených datových serverech.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní Údaje uchováváme po dobu nevyhnutelně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a uplatňování nároků z tohohle smluvního vztahu.

Osobní údaje, kterých uchovávání je nevyhnutelné pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze zákonného nařízení musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušným právním předpisem a to bez ohledu na vámi udělený souhlas. Při daňových a účetních dokladech je zpravidla tato doba 10 let.

V případě marketingových aktivit nebo v jiných případech, na které jste nám udělili souhlas, uchováváme vaše údaje do doby odvolání vašeho souhlasu.

 

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte několik práv které si můžete uplatnit:

 
 • právo kdykoliv odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo doplnit nebo opravit osobní údaje
 • právo na přístup k údajům
 • právo na vymazání osobních údajů
 • právo na omezení zpracování
 • právo vnést námitku
 • právo na podání stížnosti
 • právo na přenos údajů

Právo doplnit nebo opravit osobní údaje

Jestliže jsou vaše údaje nesprávně uvedené, můžete je upravit přímo v nastavení vašeho účtu nebo nás můžete kontaktovat přímo na emailové adrese kalkulace@vyrobasvetelnereklamy.cz a požádat o jejich opravu a doplnění.

Přístup k údajům

Máte právo nás požádat o přehled údajů, které o Vás zpracováváme, za jakým účelem, komu je poskytujeme, jak dlouho je budeme používat prostřednictvím emailové adresy kalkulace@vyrobasvetelnereklamy.cz

Právo na vymazání osobních údajů

Máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, které zpracováváme a to v případě, že jsou splněné následující podmínky a nedotkne se to údajů, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury):

 • Osobní údaje už nejsou potřebné na účely, na které se získali a byli zpracované
 • Odvoláte svůj souhlas, na základě kterého byli osobní údaje zpracované a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů
 • Osobní údaje byli zpracované nezákonně
 • Důvodem pro výmaz je splnění povinnosti podle zákona, osobitého předpisu nebo mezinárodní smlouvy
 • Jde o osobní údaje osoby mladší než 16 let

Právo na omezení zpracování

Máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů v následujících případech:

 • namítáte správnost osobních údajů, a to do doby než se ověří správnost osobních údajů
 • zpracování vašich osobních údajů je nezákonné
 • vaše osobní údaje už nepotřebujeme na účel zpracování, avšak vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obranu vašich právních nároků
 • namítáte podle předcházejícího bodu se zpracováním vašich osobních údajů

Právo na vznesení námitky

Máte právo namítat zpracování vašich osobních údajů z důvodu týkajících se vaší konkrétní situace, které je vykonaná na základě našeho oprávněného zájmu včetně profilovaní založeného na těchto ustanoveních. Máte též právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů na účel přímého marketingu.

Právo na podání stížnosti

Máte právo podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje byli zpracované v rozporu s platnými právními předpisi na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje najdete zde https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10

 

Soubory cookies

S cílem zabezpečit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webových lokalit.

 

Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně.Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Jak používáme soubory cookie?

Tyto webové stránky používají soubory cookie na zapamatování si přihlašování, produktů vložených do nákupního košíku, pro lepší přizpůsobování reklam zájmy návštěvníka, pro nevyhnutelnou funkcionalitu webových stránek a statistické údaje o návštěvě web stránky.

Jak kontrolovat soubory cookie

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – na podrobnosti se podívejte na stránce wikipedia.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby jste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webové lokality manuálně upravovat. Některá nastavení a některé služby nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie je možné nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá už v úvodním nastavení.

Analytické Cookies

Tato stránka používá službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inv. (Dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie.

Služba Google Analytics  je rozšířená o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
– přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
– remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě viděných produktů),
– rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických údajů).

Bližší informace o ochraně soukromí najdete zde https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=cs&ref_topic=1008008, pro odmítnutí těchto cookies si můžete instalovat softwarový doplněk dostupný zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.